Abacus Financial Services > Shërbime Konsulence

Shërbime Konsulence

Firma jonë është e përgjegjshme. Kompanitë që zgjedhin firmën tonë mbështeten në këshillat kompetente dhe personelin e shpejtë dhe të saktë. Ne ofrojmë shërbime totale financiare për individë, biznese të mëdha dhe të vogla dhe agjenci të tjera. Qëllimi ynë kryesor si një këshilltar i besuar është të jemi në dispozicion për të ofruar këshilla të zgjuar për t’i mundësuar klientëve tanë të marrin vendime financiare të informuara. Ne nuk pranojmë asgjë më pak nga vetja jonë dhe kjo është ajo që ju dorëzojmë.
1. Konsulencë tatimore për kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit tatimor dhe udhëzimeve përkatëse;
2. Konsulencë dhe asistencë në përgatitjen dhe ndjekjen e apelimet tatimore administrative;
3. Hapja e nje biznesi ne Shqiperi;
4. Tatimet dhe Taksat Vendore dhe Kombetare;
5. Detyrimet mbi personelin;
6. Konsulence mbi procedurat Doganore dhe Tatimor;
7. Konsulencë dhe asistencë në përgatitjen dhe ndjekjen e apelimet tatimore administrative

Our Services

Need Help ?

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now

+355 69 573 1870
info@abacus.al

 

Shpërndaje