TË RRISIM BIZNESIN TUAJ NE NDIHMOJMË

Shërbimet që ofrojmë

Shërbime Kontabiliteti

Biznesi juaj ka nevoje që të sigurohet që regjistrimet kontabël të jenë në rregull në çdo kohë dhe të jenë efikase në bazë ditore, mujore dhe vjetore.

Shërbime Financiare dhe Tatimore

Ne ofrojme këshilla të përgjithshme mbi taksat dhe tatimet sipas rregulloreve perkatese. Ndjekim se bashku procedurat gjatë kontrolleve të ndryshme tatimore.

Shërbime Konsulence

Firma jonë është e përgjegjshme. Kompanitë që zgjedhin firmën tonë mbështeten në këshillat kompetente dhe personelin e shpejtë dhe të saktë.

Kontakt

Ju lutemi plotësoni formularin dhe shtypni butonin e dorëzimit.
Ne do të kthehemi tek ju me 1-2 ditë.